InShot_20191125_103752491a

Praksa kineziologov Fakultete za šport sedaj tudi v Medicohealth Gym!

Nov teden, novi projekti. S ponosom lahko objavimo, da smo v Medicohealth Gym-u podpisali pogodbo s Fakulteto za šport za izvajanje strokovne oziroma pedagoške prakse, ki je del študijskega programa Kineziologija. Gre za vedo o gibanju, ki proučuje telesno dejavnost ljudi ter njen vpliv na zdravje, zmogljivost in gibalno učinkovitost posameznika, družbo in kakovost življenja, in si delimo skupno poslanstvo – spodbuditi ljudi k gibanju in jim ga olajšati.

Namen je, da študenti s prakso pod neposrednim ali posrednim vodstvom mentorjev pridobijo izkušnje glede vodenja, izvajanja vadbe, meritev, analize rezultatov, ter pri tem aktivno sodelujejo.

Študenti na pedagoški praksi bodo s svojim aktivnim sodelovanjem spoznali delovanje organizacije dela Medicohealth Gym (letni delovni načrt, sodelovanje z vadečimi in okoljem, mentorjevo dokumentacijo), mentorjevo načrtovanje dela, uresničevanje postavljenih ciljev, izbiro vsebin in ustreznih navodil vadečim, organizacijske postopke pri vadbi, meritvah, itd.

Kaj sploh je kineziologija?

Izhaja iz grške besede kinesis, katere pomen je gibanje. Pojem telesne aktivnosti iz kineziološke perspektive vključuje vadbo z namenom ohranjanja in izboljšanja zdravja in splošne telesne priprave, učenje gibalnih spretnosti ter vsakdanje aktivnosti, ki pogojujejo gibanje (vsakodnevna opravila, delo, šport, igra).

Kineziologija je pravzaprav zelo širok pojem, saj zavzema veliko ožje specializiranih znanosti, kar kineziologu kot strokovnjaku omogoča razumevanje različnih vzrokov, procesov, posledic in kontekstov telesne dejavnosti skozi različne perspektive več področij znanosti. Kineziolog je tako strokovnjak, ki poskuša s svojim strokovnim delom upoštevati znanje, principe in načela biomehanike, anatomije, fiziologije, medicine športa, psihologije, sociologije, antropologije, filozofije in pedagogike. In ravno zato je Medicohealth Gym kot nalašč za pridobivanje znanja s področja vodenja ter izvajanja vadb, pridobivanja izkušenj pri delu z ljudmi, izvajanja meritev, sestavljanja vadb v primeru poškodb, sodelovanje pri rehabilitacijah,…

Skupaj z našimi trenerji, fizioterapevti, kineziologi, in nutricionisti ter profesorji oziroma mentorji Fakultete za šport, bodo študentje odnesli kar največ iz pedagoške prakse, se naučili ravnanja z ljudmi in tako uspešno opravljali svoje poslanstvo – ohranjanje in izboljšanje zdravja in splošne telesne priprave, učenje gibalnih spretnosti ter vsakdanje aktivnosti, ki pogojujejo gibanje, skratka vračanje ljudem veselje do gibanja.

~ Anja Mušič

Delite to vsebino:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email